Beskyttelse af persondata

De personlige data der indsamles på denne side, især gennem elektronisktegningsblanket, er udelukkende til brug for Shield Risk Consulting, i størst mulig udstrækning tilladt efter gældende lov, og kan ikke videregives eller sælges til tredjepart. Brugerne af denne hjemmeside har ret til at få indsigt, indsigelse og korrektion af de data de har videregivet. Som et resultat, kan brugerens personlige data korrigeres, afsluttes, opdateres eller slettes, hvis det kræves af Shield Risk Consulting.

SHIELD Risk Consulting gør en rimelig indsats for at gennemføre teknologiske forbedringer og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte privatlivets fred for sine brugere mod tab, uautoriseret adgang eller forkert brug.

SHIELD Risk Consulting kan opbevare dine oplysninger i sine databaser, såsom et Customer Relationship database, som reference.

Oplysningerne opbevares og bruges af SHIELD Risk Consulting for en rimelig frist, som afspejler vores behov for at besvare spørgsmål eller løse problemer, give forbedrede og nye tjenester samt overholdelse af datalagring som kræves af lov. Det betyder at vi kan tilbageholde oplysninger,efter en person er ophørt med at interagere med os. Undtagen hvor loven tillader det, eller medmindre du specifikt  er enig og tillader, vil SHIELD Risk Consulting ikke sælge, udleje eller videregive dine personlige oplysninger til andre uden for SHIELD Risk Consulting.

Brugere af sitet er inviteret til at informere SHIELD Risk Consulting om funktionsforstyrrelser af hjemmesiden i lyset af privatlivets fred.

Ligesom de fleste hjemmesider  indsamler shield.eu oplysninger gennem brug af “cookie”-teknologi. Blandt andet kan en cookie identificere din browser og opbevare oplysninger, såsom dato og tidspunkt du har haft adgang til websitet og de besøgte sider.