Ansvarlighed

SHIELD har forpligtet sig til at opbygge en bæredygtig og ansvarlig virksomhed for vores nuværende og fremtidige interessenter.

Vi er engageret i FN’s Global Compact og de ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

SHIELD er engageret til at opnå den position som en global virksomhed med sociale ansvar  som vi mener  er med til at assistere os i at nå vores mål og udbygge vores virksomhed.

SHIELD er en vigtig partner i lokalsamfund over hele verden.  Tilgængelighed, vækstpotentialet og jobmuligheder afhænger af SHIELD og vores evner for at fastholde og udbygge positionen som en global Risk Management og Security virksomhed.  SHIELD tager dette sociale ansvar meget alvorligt  og vores CSR er vedtaget i alle strategiske prioriteter og dag-til-dag beslutninger.

Vi arbejder tæt sammen med lokalsamfund, myndigheder og NGO’er med henblik på at reducere antallet af angreb på vores kunder og kriminel aktivitet i samfundet som helhed .  Vores bestræbelser på at udbrede vores netværk og virksomhed  er med til at opbygge et sikkert samfund de steder vi opererer.