Anti-Korruption

SHIELD har en række grundlæggende principper og værdier  som er grundlaget for en sund og fair forretningspraksis, derved også en vigtighed i at fastholde disse principper.

SHIELD har en nul-tollerance i forhold til korruption, uansat hvor og uanset i hvilken form det kan opstå.  Dette dokument har til formål at bygge videre på vores etiske politik og klart angive de normer og principper som er nødvendige  for at sikre overensstemmelse med juridske krav i de lande hvor SHIELD og dets datterselskaber opererer.

Et Response Team er blevet udpeget til at undersøge konkrete sager og er ansvarlige for forebyggende korruption og kontrol deraf.  Forebyggelse af korruption og svig  sker gennem uddannelse og oplysninger som tilbydes til alle ansatte.

Uddannelsen er tilbudt gennem SHIELD’s anti-korruption program og tests.

SHIELD vil værne og opretholde lovgivningen der er relevant for bekæmpelse af bestikkelse og korruption i alle jurisdiktioner hvor vi opererer  især love der er direkte relevante for specifikke forretningsmetoder.  Følgende nationale og internationale love og konventioner understøtter denne politik:

• OECD Koventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i international forretningstransaktioner (1997)

• Foreign Corrupt Practices Act (US)

• OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder – bekæmpelse af bestikkelse

• UN Global Compact – Princip 10 (Anti-Korruption)

• Extractive Industry Transparency Initiative