Arbejdstagerrettigheder

SHIELD giver lige muligheder og ligebehandling med henblik på at fjerne forskelsbehandling på grund af hudfarve, køn, alder, kønsidentitet, religion, politisk anskuelse, nationalitet, social oprindelse og status  samt handicap, alder eller anden personlig status som ikke påvirker den enkeltes arbejde.

Vi anerkender og respekterer vores medarbejderes ret til at associere frit og forhandle kollektivt.  Vi vil arbejde konstruktivt med anerkendte repræsentanter til at fremme interessen og engagementet hos vores medarbejdere.  På steder hvor medarbejderne ikke er repræsenteret af fagforeninger  vil vi forsøge at skabe muligheder for at medarbejderes bekymringer og holdninger bliver hørt.

Børnearbejde er ikke brugt i SHIELD.  Det er virksomhedens politik at ingen under 18 år bliver ansat grundet virksomhedens følsomhed og arbejdsområder. Hvis der er forekomster af børnearbejde  identificeret hos leverandører, kunder eller lign., skal der iværksættes eller deltages i programmer som sikrer en overførelse af eventuelle børn  involveret i børnearbejde, i uddannelse og støtte indtil de ikke længere er børn.

SHIELD anser høje standarder for sikkerhed og sundhed som fundamentet i en succesfuld virksomhed.  SHIELD har en klar pligt til at tage alle rimelige forholdsregler for at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for at undgå risikoen for skader eller bringer dem vi arbejder med og medlemmer af offentligheden  i fare.  Det forventes af alle medarbejdere  at SHIELD’s Health & Safety Policy bliver overholdt.

Ansatte I SHIELD skal behandles med værdighed og i overensstemmelse med SHIELD’s politikker der sikrer et arbejdsmiljø fri for alle former for chikane, hvad enten det er fysisk, verbalt eller psykisk.