Menneskerettigheder

SHIELD er forpligtet til at udvikle en organisationskultur der udvikler og gennemfører politikker til støtte for den internationale forretning som består i at anerkende menneskerettigheder og undgå medvirken til krænkelse af menneskerettigheder.  Vi støtter de principper  der er indeholdt i verdenserklæringen om menneskerettigheder, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og ILO’s grundlæggende konventioner om arbejdstagerrettigheder.

Vi søger at etablere forbindelser med virksomheder, leverandører, partnere etc., der deler de samme principper og værdier som SHIELD.  Vi fremmer bevidstheden omkring menneskerettigheder langs vores værdikæde, herunder vedtagelse af juridiske kontraktbestemmelser.  I tilfælde af manglende respekt for menneskerettigheder  der behørigt bevist af offentlige myndigheder og mekanismer gennem lovgivningen, underretter vi leverandøren, partneren eller kunden  så de kan træffe korrigerende foranstaltninger  og i tilfælde hvor sådanne foranstaltninger ikke træffes er SHIELD berettiget til at hæve de respektive kommercielle forhold.

Vi tillader kun bevæbnet sikkerhed/vagter når det kræves af lovgivningen eller hvis det anses  at der ikke er nogen anden måde at håndtere sikkerhedsrisici.  Alle bevæbnede vagter skal opfylde vores strenge standarderder er baseret på FN’s retningslinjer og konventioner om magtanvendelse og de frivillige principper om sikkerhed og menneskerettigheder.  Bevæbnede vagter skal først forsøge at løse en sikringsrelateret hændelse uden at anvende magt.  Hvis dette ikke lykkes bruges kun den mest nødvendige magt og derefter tilbyde hjælp til alle – inklusiv lovovertrædere – skadet som følge heraf.

Alle internationale medarbejdere følger SHIELD’s Code-of-Conduct.