Miljø

SHIELD takler klimaforandringerne ved at tilføje forsigtighedsprincippet  hvor virksomhedens klimastrategi opstiller ambitiøse mål for reduktionen af CO2-udledningen.

Etisk engagement fra partnere og leverandører er afgørende når der laves forretning med SHIELD.  Miljømæssig ansvarlighed og krav er beskrevet i SHIELD’s Code-of-Conduct.

Miljøstrategien fokuserer snævert på eget ressourceforbrug, øget genbrug af affald og øget bevidsthed om miljømæssig ansvarlighed blandt medarbejderne.

SHIELD tager fælles ansvar for at opnå energibesparelse på deres egne faciliteter og ved repræsentation af klienters faciliteter.  Der anvendes bl.a. cleantech-løsninger og teknologi in-house og ved partnerskaber med andre virksomheder.