Rapportering & Performance

Som en del af håndteringen af SHIELD’s  sociale ansvarlighed  har vi forbedret vores årlige rapporteringsstruktur.  Fra nu af vil årsrapporten fokusere udelukkende på CSR-spørgsmål og den miljørapport som vil indgå i SHIELD’s GOP  der dækker alle ikke-finansielle spørgsmål.

Rapporteringsstrukturen begynder og inkluderer det regnskabsår der slutter 31. december 2011.