Airline Sikkerhed

SHIELD tilbyder en portefølje af produkter og tjenester for at sikre din forretning.  Vi arbejder tæt sammen med alle vores kunder for at sikre at vi bevæger os fremad på linje med dine behov såvel som de ændrede krav fra luftfartsindustrien.

Vi hjælper flyselskaber til at udvikle og vedligeholde beredskabsplaner og sikkerheden/ sikkerhedsprocedurer gennem hele værdikæden af flyselskabet.

SHIELD tilbyder en bred vifte af ydelser til luftfartsindustrien .  Vores prioritet er at få kunder og passagerer til at føle sig sikre om bord på flyet og med kontakt med flyselskabets tjenester. Dette indebærer:

 • Bevogtning og screening af fly
 • Passager profilering og sikkerhedsscreening
 • Crew screening
 • Flight Risk Management
 • Fragtsikkerhed
 • Mobile X-ray systemer
 • Rejsesikkerhed
 • Beredskabsplaner og sikkerhedsmanualer
 • Uddannelse i sikkerhedsforanstaltninger under flyvningen (piloter og stewardesser)
 • Revisions og kontrol programmer

Vores sikkerhedsteams bruger historiske oplysninger om flyselskabets sikkerhed og benchmarking med andre, for at opbygge en omfattende sikkerhedsmodel der passer til din virksomhed.  Vi validerer input og output internt og eksternt for at sikre en høj grad af sikkerhed ombord på flyet og med udveksling af oplysninger med myndigheder, f. eks TSA eller Trafikstyrelsen.

Airline Sikkerhed  tilbyder en vifte af service-modeller baseret på sikkerhedskrav.

Modellerne indeholder:

 •  Sikkerhedsteams og analyseteam som servicer dine sikkerhedsbehov
 • Database adgang til specialiserede ressourcer til ad-hoc-sikkerheds- og procedurer behov
 • Periodisk levering til foruddefinerede og tilpassede sikkerhedsløsninger
 • Tidsbundne støtte til sikkerhedsprojekter med veldefinerede omfang og varighed
 • Adgang til eksperter til at hjælpe med at opbygge in-house sikkerhedskapaciteter

Vi skræddersyr den rigtige løsning for dig og dine passagerer og iværksætter den mest effektive sikkerhedsløsning i forhold til dit behov. Der er ingen sikkerhedsløsning der er for stor i forhold til sikkerheden ombord på fly.