Luftfart

Sideløbende med den altid tilstedeværende trussel om international terrorisme  står luftfartssektoren overfor nye spørgsmål som følge af den nylige globale økonomiske krise.

Reduceret antal af passagerer, øgede driftsomkostninger og pris-skærings initiativer har alle påvirket bundlinjen, hvilket betyder at lufthavne og flyselskaber er på udkig efter nye måder at tilbyde mere for mindre.

Luftfartsindustrien taber millioner af dollars hvert år pga. dårlig sikkerhed.  SHIELD har erfaring med håndteringen af trusler mod luftfartsindustrien.  Prisen for at ignorere risici kan betyde store økonomiske tab og mistillid til industrien.

SHIELD forstår luftfartssektoren og forstår de sikkerhedsmæssige udfordringer, hvilket betyder at vi kan levere løsninger der ikke alene klarer disse udfordringer  men omdanner dem til økonomiske gevinster.

Vores ydelser omfatter:

Svig og korruption – Vi tilbyder en vifte af svig og anti-korruption konsulentbistand til at bistå med forebyggelse af svindel og korruption gennem anti-korruption politikker og procedurer, og træningsprogrammer.  Vi foretager komplekse korruptions efterforskning på vegne af vores kunder.
Aviation Security – Der er nye trusler og nye metoder der udsætter luftfartsindustrien til nye højder af sikkerhedstrusler og myndighedernes sikkerhedskrav.  Med SHIELD som leverandør kan du få de bedste sikkerhedsløsninger inden for luftfart og sikkerhed i lufthavnen.
Security Services – vi tilbyder tekniske sikkerhedstjenester og avanceret styring af sikkerhedsstrategier på steder hvor sikkerheden skal være på plads.
Crisis Management – Vi hjælper industrien til at udvikle, implementere og vedligeholde beredskabsplaner og sikre medarbejderes sikkerhed. Vi har erfaring med at håndtere katastrofer og rådgive luftfartsindustrien i nødsituationer.
Emergency Response Unit – Hurtig reaktion er en af SHIELD’s anerkendte styrker og denne evne har sat os på frontlinjer i mange tilfælde og situationer fra flykatastrofer, terrorisme, sabotage til uheld.
Rejsesikkerhed – udstyrer rejsende med de nødvendige redskaber til at identificere risici, overvåge trusler og reagere på hændelser  når de opstår