Maritim & Transport

Over 90 % af verdenshandlen er båret af den internationale skibsfart. . Der er omkring 50.000 handelsskibe i handelsindustrien som transporterer alt slags fragt.

Verdensflåden er registreret i over 150 nationer og bemandet med over en million søfarende fra alle nationaliteter.  Skibe er teknisk sofistikerede, høj i værdi og drift af handelsskibe genererer en anslået årlig indtægt på over US $ 380 milliarder, hvilket svarer til omkring 5 % af den samlede globale økonomi.  Trusler mod industrien er en trussel for os alle.

Vores specialiserede maritime afdeling leverer en bred vifte af skræddersyet sikkerhed til søs og Ground Services løsninger  som hjælper vores kunder til at opfylde kravene om sikkerhedslovgivninger og dermed sikre et trygt og sikkert  havnemiljø.

Vores engagerede personale er fuldt uddannet i alle aspekter af havnearbejde – på linje med ISPS-koden, EU-lovgivning, C-TPAT og CS

Vores ydelser omfatter:

Maritim sikkerhed – SHIELD er et specialiseret maritim sikkerhedsselskab.  Vi ved at industrien for skibsfart kan være meget rentabel og er altid betragtet som et mål for terrorister, pirater, miljøgrupper osv.  Lad SHIELD beskytte din maritim flåde.
Risk Management – Vi støtter virksomheder i at identificere, forstå og styre risici og bidrage til at sikre en passende balance mellem risici og muligheder.
Security Services – vi tilbyder tekniske sikkerhedstjenester (onshore og offshore) og avanceret styring af sikkerhedsstrategier på steder hvor sikkerheden er knyttet til bredere spørgsmål om ressourcer.
Crisis Management – Vi hjælper industrien til at udvikle, implementere og vedligeholde beredskabsplaner og sikre medarbejderes sikkerhed.
Analyse og Intelligence-Vi giver en forståelse af de strategiske og taktiske succesfaktorer , herunder politiske og lovgivningsmæssige risici, sikkerhedsproblemer og omdømmemæssige spørgsmål.
Rejser sikkerhed – udstyrer rejsende med de nødvendige redskaber til at identificere risici, overvåge trusler og reagere på hændelser når de opstår