NGO

Hos SHIELD  trækker vi på vores globale erfaring med at arbejde med ikke-statslige organisationer (NGO) ved at sikre NGO bygninger og vigtige aktiver rundt om i verden, støtte til myndighedskrav og sikkerhedsstrategier af programmer  samt sikre at NGO personale er forberedt til at operere i nogle af verdens brændpunkter.

SHIELD er dedikeret til at hjælpe NGO’er og hjælpe dem med at overvinde de vanskeligheder forbundet med drift i fjendtlige omgivelser.

Vi arbejder tæt sammen med regeringer og NGO’er og forstår de unikke situationer  som NGO’er befinder sig over hele kloden.

Vi forstår også behovet for stærke og gennemskuelige adfærdskodekser for virksomheder der arbejder med NGO’er og giver dem støtten til at udvikle disse programmer.  SHIELD handler efter sin egen etiske adfærdspolitik.

Vores ydelser omfatter:

Risk Management – Vi støtter kunder med at identificere, forstå og styre risici og bidrage til at sikre en passende balance mellem risici og muligheder.

Security Services – Sikring af nødhjælpsarbejdere, ledere og medarbejdere over hele verden.

Crisis Management – SHIELD udvikler og supporterer jeres beredskabsplaner.  Vi tester også eksisterende planer og implementerer krisestyring politikker, procedurer og strategisk planlægning, samt on-the-ground support.

Analyse og Intelligence-Vi giver en forståelse af de strategiske humanitære og taktiske succesfaktorer for herunder politiske og lovgivningsmæssige risici, sikkerhedsproblemer og sociale og omdømmemæssige spørgsmål.

Svig og korruption – Vi tilbyder en vifte af svig og anti-korruption konsulentbistand til at bistå med forebyggelse af svindel og korruption gennem anti-korruption politikker og procedurer  samt træningsprogrammer.  Vi støtter NGO’er i at gøre deres organisation bæredygtig.

Rejsesikkerhed – Udstyrer rejsende med de nødvendige redskaber til at identificere risici, overvåge trusler og reagere på hændelser når de opstår.