Offentlig

Fra at beskæftige sig med truslen om international terrorisme til at beskytte deres aktiver  står myndighederne i dag stadig over for skiftende sikkerhedsmæssige udfordringer.

SHIELD har implementeret mange komplekse organisatoriske og operationelle sikkerhedsopgaver for myndigheder overalt i verden.  Vi støtter med sikring og beredskab af myndigheder, herunder sikkerhedstjenester, risikostyring, forsvar, due diligence, transport, uddannelse og intelligens.

Vores internationale tilstedeværelse og erfaring tilbyder viden og værktøjer til at tackle udfordringer lige fra markedsforskning og sikkerhed  til at udvikle sikkerhedssystemer til specialiserede områder, risikostyring, værdibeskyttelse, krisestyring og beskyttende foranstaltninger mod spionage og korruption.

Vores ydelser omfatter:

Risk Management – Vi støtter regeringer i at identificere, forstå og styre risici og bidrage til at sikre en passende balance mellem risici og muligheder.
Security Services – Vi beskytter embedsmænd, faciliteter og aktiver.
Crisis Management – SHIELD er førende i at udvikle og supportere myndigheders kriseberedskab  samt udvikle evakueringsplaner for ambassader og myndighedskontorer.
Analyse og Intelligence – Vi giver en forståelse af de strategiske og taktiske succesfaktorer for herunder politiske og lovgivningsmæssige risici, sikkerhedsproblemer og sociale og omdømmemæssig spørgsmål
Svig og korruption – Vi tilbyder en vifte af svig og anti-korruption konsulentbistand til at bistå med forebyggelse af svindel og korruption gennem anti-korruptions procedurer, anti-korruption politikker og træningsprogrammer.  Vi arbejder efter internationale regulativer.
Rejsesikkerhed – Udstyrer rejsende med de nødvendige redskaber til at identificere risici, overvåge trusler og reagere på hændelser når de opstår.
Luftfart og forsvar – Dagens trusler kræver en anden tilgang og anderledes tænkning med hensyn til  teknologisikkerhed og sikkerheden i lufthavne, fragtterminaler, flyselskaber og i luften.
Maritim sikkerhed – SHIELD har specialiseret sig i at sikre den maritime industri og uddanne maritime ledere og skibsbesætninger