Pharma & Biotek

Farmaceutiske, bioteknologiske og medicotekniske selskaber står over for hidtil usete udfordringer  og risikoen for svindel og tyveri er stigende i branchen.  Omfanget af disse udfordringer  er som industrien selv, vokset globalt  hvilket  har medført en del risici.  SHIELD er en mangeårig leder inden for governance, risikostyring, rådgivnings- og sikkerhedsleverandør til industriens førende virksomehder.

Vi tilbyder en bred portefølje af konsulentbistand og operationelt bistand.  Vi trækker på vores erfaringer fra hele verden og vores indsigt i industriens udfordringer, vores gennemprøvede kapacitet bidrager til projektledelse, personaleledelse, logistik, informationssikkerhed og sikring af infrastrukturen.

Vores ydelser omfatter:

Svig og korruption – Vi tilbyder en vifte af svig og anti-korruptions konsulentbistand til at bistå med forebyggelse af svindel og korruption gennem anti-korruption politikker og procedurer og træningsprogrammer.
Security Services – Vi kan levere sikkerhedspersonel, udstyr og systemer til beskyttelse af medarbejdere, værdier og infrastruktur.
Crisis Management – SHIELD Har hjulpet nogle af verdens førende medicinalvirksomheder i at udvikle, implementere og vedligeholde kriseplaner, beredskab og evakueringsplaner.
Rejsesikkerhed – udstyrer rejsende med de nødvendige redskaber til at identificere risici, overvåge trusler og reagere på hændelser når de opstår.
Rapportering af uregelmæssigheder – Vi tager øjeblikkelig handling på underliggende eller aktuelle trusler mod virksomheden og kontrollerer situationen i samarbejde med virksomheden, for at forhindre at oplysninger når ud til offentligheden.
Brand Protection – Vi kan hjælpe i forebyggelsen af produktkopiering og tyveri af forretningshemmeligheder.  Vi håndterer potentielle trusler og undersøger forfalskninger som skal føre til lukning af sådanne operationer.