Bevæbnede Sikkerhedsvagter

Beskyttelse af virksomhedens medarbejdere, fartøjer og faciliteter mv. er en nødvendighed når man rejser gennem højrisikoområder som Adenbugten.  Et sikkert arbejdsmiljø og sikring af skibet skal gennemføres for alle ansatte der opholder sig i disse områder.

SHIELD tilbyder løsninger der er specialdesignet til vores klienters behov, inkl. bevæbnede sikkerhedsvagter.

Vi er i stand til at ”deploy” (implementere) bevæbnede vagter overalt i verden inden for en meget kort tidsramme.

Alle SHIELD’s maritime sikkerhedsvagter/teams forstår detaljerne i skibets sikkerhed, struktur, layout, ISPS, navigation og kollisions bestemmelser, og er godt forberedt på at forsvare fartøjet mod angreb fra pirater.

Sikkerhedsvagter ombord har konstant kontakt med SHIELD på land, som modtager og behandler relevante informationer og videregiver det i overensstemmelse hermed.  Sikkerhedsvagterne ombord bruger disse oplysninger til at føre skibet sikkert igennem højrisikoområder.

Sikkerhedsvagter træner  besætningen ombord for at sikre at alle procedurer overholdes i tilfælde af et angreb fra pirater.

SHIELD beskæftiger højt kvalificerede sikkerhedsvagter, der alle har en baggrund fra militæret, politi eller andre retshåndhævende organisationer.  Alle internationale medarbejdere følger SHIELD’s Code-of-Conduct, etiske værdier og følger strenge regler for udførelse af operationelle opgaver.

Vores sikkerhedsteams har operationel erfaring fra nogle af verdens brændpunkter og miljøer såsom; Irak, Afghanistan, Yemen, Somalia i Adenbugten og Det Indiske Ocean.

Nøglekompetencer omfatter:

  • Erfaring og dokumenteret uddannelse i sikkerhed
  • Bekendt med det maritime arbejdsmiljø
  • Kendskab til ISPS.koden og standarder
  • Best Management Practice (BMP3/4) gennemførelse
  • Sikkerhedsrelateret navigationsfærdigheder
  • Håndtering af våben og våbentilladelse
  • Anti-kidnapning og selvbeskyttende operationer
  • Uddanne og vejlede crew ombord

SHIELD arbejder sammen med og vejleder virksomheden i at anskaffe de fornødne tilladelser fra de offentlige myndigheder.