Havne og Terminal Sikkerhed

Design, installation og drift af sikringssystemer i havne og terminaler, samt rådgivning vedrørende kriseplanlægning, identifikation af trusselsbillede og fragtsikkerhed, er nogle af de områder SHIELD kan assistere med.

SHIELD’s Havne og Terminal Sikkerhed supporterer vores klinter med at imødekomme sikkerhedsmæssige udfordringer og omdanne dem til muligheder og konkurrencefordele.

Spidskompetencer i områder som Security Management og Force Protection, supplerer vores stærke fundament i de generelle sikkerhedsdiscipliner indenfor strategi, drift og organisation.

I dagens indbyrdes afhængige globale økonomi, er den internationale handel og rejse afhængig af den beskyttende infrastruktur.  Sikkerheden i havne og terminaler skal derfor altid beskyttes mod terror, kriminalitet, sabotage osv.

SHIELD’s maritime eksperter tilbyder en vifte af sikkerhedsservices for at sikre havne og terminaler samt sikre et trygt og sikkert havnemiljø, herunder:

  • Perimeter og Gate sikkerhed/kontrol
  • Uddannelse i sikring af havnefaciliteter
  • Vurderinger og analyse af terminaler og havne samt identificering af trusselsområder
  • Kriseplanlægning og beredskab
  • Specialiserede havnesikringspersonale
  • Zoneforvaltning og kystvagt
  • Risikovurdering  af forsyningskæden
  • Kontrol og screening af passagerer og crew
  • Fragtkontrol og screening

SHIELD arbejder tæt sammen klienten for at forstå de særlige sikkerheds og forretningsmæssige risici de står overfor.

Ved at samle vores ekspertise inden for logistik, teknologi, projektledelse og Security Management, designer vi sikkerhedsløsninger og implementerer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre havne og terminaler.

Gode sikkerhedsløsninger kommer fra forståelsen af udfordringerne i at sikre sikkerheden for de rejsende og effektiviteten af det internationale transportsystem som helhed.  SHIELD hjælper virksomheder med at se de muligheder der eksisterer for at sikre infrastruktur og afbøde risici med det formål at tilføre værdi i processen.