Maritim Sikkerhedsrådgiving

Vores konsulenter assisterer den maritime industri med at udvikle strategiske og taktiske sikkerhedsplaner til at modstå de risici og trusler der er i forbindelse med gennemførelse af skibsfart og havne operationer rundt om i verden, herunder kendte brændpunkter såsom Malacca-strædet, Niger Delta, det Indiske Ocean,Det Arabiske Hav og Adenbugten.

SHIELD leverer sikkerheds- og sårbarhedsvurderinger som identificerer og beskriver de sikkerhedstrusler der findes mod virksomheds- operationer ombord og ved havnefaciliteter.

I tæt samarbejde med virksomhedens ledelse, assisterer SHIELD med krisehåndtering samt indførelse af sikkerhedsmæssige procedurer og foranstaltninger.

Vores sårbarhedsvurdering omfatter:

  • Beskrivelse og vurdering virksomhedens operationelle områder/anlæg samt oplysninger om sikkerheden ved disse faciliteter. Beskrivelsen omfatter også en gennemgang af de væsentlige aktiviteter og aktiver i havne eller ombord
  • Identificering af mulige ricisi og trusler mod de anførte aktiver og aktiviteter samt sandsynlighed, -og risikovurdering
  • Identifikation af svagheder, herunder menneskelige faktorer såsom processer og arbejdsgange samt sikkerhedsmæssige mangler i infrastrukturen og operationelle områder ombord og i havn
  • Identifikation udvælgelse og prioritering af foranstaltninger vedrørende risici og trusler samt proaktive metoder til at i mødegå evt. risici og trusler
  • Identifikation af nødvendige ændringer i operationelle procedurer og standarder mv. for at mindske sårbarheden

Baseret på sårbarhedsvurderingen, udarbejder vi og gennemføre sikkerheds- og kriseberedskabsplaner.

SHIELD assisterer maritime virksomheder til at afdække sårbarheden for angreb, kriminelle handlinger mv. og implementere forbyggende procedurer.  For at forstå virksomhedens operationelle sikkerhed, observerer og analyserer vi operationer ombord på skibe og boreplatforme samt i havne og terminaler:

  • Rådgivning og uddannelse i sikkerhed samt forandringsledelse med hensyn til sikkerhed og kriseberedskab
  • Assistere virksomhedens ledelse til at forstå konsekvensen af sikkerhedsresultaterne og udnytte muligheder for forbedringer og samtidig videreudvikle anerkendte organisatoriske prioriteter
  • Målrettet indsats for at sikre en varig ændring der bygger på  implementerede sikkerhedsprocedurer og kriseplaner
  • Rapport og analyse af det nuværende trusselsbillede mod den maritime industri med ekspertvurderinger fra SHIELD