Skibssikkerhed

Pirateri, terrorisme eller andre kriminelle handlinger er nu anerkendt som en trussel mod den internationale skibsfart.  Professionel sikkerhedsstyring og rådgivning anses for at være afgørende hvis eksponeringen af risici fra terrorisme, pirateri, smugleri, tyveri og andre kriminelle aktiviteter skal reduceres.

SHIELD har et omfattende udvalg af sikkerhedsløsninger der har til formål af bistå maritime virksomheder, ledere og operatører for at opfylde ISPS krav, herunder:

 • Udvikling og implementering af krise og beredskabsplaner
 • BMP(3/4) standarder
 • Sikrings og trusselvurdering af skibet
 • Sikkerhedsuddannelse og træning/øvelser i sikkerhed
 • Audit og revision af sikkerhedsprocedure og standarder
 • Bevæbnede vagter ombord
 • ID og adgang
 • Zone og perimeter kontrol
 • Evakueringsplaner og Crowed control (krydstogtsskibe)

SHIELD kan levere bevæbnede vagter til at identificere truslen, forsvare og beskytte skibet og dens aktiver.  I tilfælde af sådan en begivenhed kan SHIELD teams også professionelt interagere med landbaserede sikkerhedsteams og koalitionsstyrker.

Vores sikkerhedsteams følger SHIELD’s Code-of-Conduct/ Rules-of-Engagement, som anvendes i beslutningsprocessen og i anvendelse af magt.

Skibssikkerhed er en detaljeret diagnostik af sikkerheden ombord, bestående af:

 • Undersøgelser, vurderinger og interviews, foretaget af SHIELD sammen med klienten og andre medlemmer af den maritime organisation, for at afdække trusselsbilledet mod virksomheden og dens ansatte
 • Workshop med ledelsen: Gennemgang af resultater, identificering af områder med potentielle sikkerhedsforbedringer og metoder til gennemførelse af ændringer
 • Afdækker årsager til manglende eller mindsket sikkerhed, samt knytte disse til den underliggende praksis i virksomheden
 • Sikkerhedsprogrammer designet med anbefalinger og løsningsforslag til de prioriterede områder

SHIELD arbejder tæt sammen med klienten for at opretholde lovgivningsmæssige krav, samt minimere indvirkningen på den daglige drift.  Vi opnår dette ved at stille de nødvendige eksperter og kompetencer til rådighed, samt sikre omkostningseffektive sikkerhedsløsninger og rådgivning på alle tidspunkter.