Risk Consulting

Forvandle risici til muligheder

Den verden hvor vores klienter driver deres forretning, bliver stadig mere komplekst og mange arbejder i risikoområder, hvor beskyttelse af mennesker, aktiver og omdømme er en reel udfordring.

At fastholde fokus i risikoområder er en strategisk nødvendighed der kræver en proaktiv tilgang. Reaktion og handling efter faktiske hændelser fungerer ikke – og kunne meget vel betyde undergangen for virksomheden. Forventning, forberedelse og vedholdenhed hjælper til at holde en virksomhed sikker og konkurrencedygtig.

For at opnå en risiko restitutionsevne, skal virksomheder revidere den traditionelle tilgang til Risk Management og fokus på at tilpasse muligheder og ydeevne. SHIELD assisterer virksomheder med at fremme en bevidsthedskultur og gøre risikostyring til en del af virksomheden.

Virksomheder, myndigheder og internationale organisationer foretrækker SHIELD, fordi vi har et omdømme og dokumentation i at hjælpe vores klienter med at styre risici og maksimere muligheder.  For mange af vores klienter har vi været deres foretrukne samarbejdspartner på grund af vores kompetencer og internationale tilstedeværelse.

Vær innovativ…

Innovation er en grundlæggende del i den moderne virksomhed.  Hvis man ikke er innovativ står man stille.  At stå stille i dagens markeder betyder at gå baglæns mens andre bevæger sig fremad og indtager en større del af markedet og i sidste ende øget profit.

Virksomheder reevaluerer deres potentiale for vækst og innovation, i et stadig mere konkurrencepræget marked. Forstå den rolle innovation spiller i din virksomheds vækststrategi og lær hvordan man kan strukturere og afsætte begrænsede ressourcer til at levere indbringende markedsresultater.

Projekter med SHIELD Risk Consulting

Vi arbejder ofte med kunder og partnere for at udvikle nye idéer – ofte specielle pilotprojekter især indenfor risikostyring.