Analyse & Risk Intelligence

Business Risk Intelligence er virksomhedens evne til at omsætte markedsindsigt til muligheder, praktiske tiltag og modstå risici og skabe vækst i virksomheden.

Business Risk Intelligence er en proces der skelner mellem to typer af risici:

  • De risici der skal undgås for at overleve ved at forhindre tab eller skade
  • De risici der skal bruges for at opnå en konkurrencemæssig fordel

Risici og trusler mod virksomheder er stigende og udviklingen kræver at man skal være proaktiv for at kunne modstå disse trusler.  Risici og trusler er globale.  Transnationale virksomheder har behov for at identificere de risici og trusler der findes i de lande og regioner hvor de opererer.

SHIELD leverer rettidige, præcise og objektive analyserapporter om spørgsmål fra det nationale og internationale sikkerhedsklima til socio-politiske udviklinger, udviklingen i de forskellige markeder og fremtidige udfordringer.  Vi tilbyder indsigt i alle lande og regioner til kunder i hele verden.

Ved at tilpasse sin tilgang til indsamling af informationer kan SHIELD skræddersy sin assistance til sine klienter for at opfylde deres behov mod de problemer og udfordringer der findes i et endnu stigende konkurrencepræget marked.

SHIELD yder bistand inden for følgende områder:

Markeds Analyse – Være på forkant med risiciene og  justere virksomhedens forretning til den nuværende markedssituation med SHIELD’s Markedsanalyse.

Socio-Politiske Analyse – Socio-Politiske risici og trusler refererer til tabt forretning eller mistet kapital pga. de sociale eller politiske beslutninger.   

Strategisk Risk Forecast – Strategisk Risk Forecast er en fremtidsorienteret analyse af de kræfter som kan påvirke vores klients forretning.

Sikkerhedsklima Analyse – Analyse af sikkerhedsklimaet giver et omfattende indblik i de geografiske (naturkatastrofer) og kriminelle tendenser (terrorisme, kapring, sabotage mv.) i et givet land eller region.