Sikkerhedsklima Analyse

Sikkerhedsklima Analyse er et konstruktivt ledelsesværktøj der identificerer ressourcer, interesseområder og potentielle trusler i nærregionen af virksomheden.  Lige meget hvor godt man sikrer sine individuelle forretningsplaceringer kan det omgivende miljø stadig påvirke driften og kapitalen.

Kend risiciene ved dine placeringer…

SHIELD leverer innovative løsninger til virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder som søger metoder til at minimere svind/tab, mangler, skade på  infrastruktur, generelle ansvar, svindel, retssager og kriminalitet.

Sikkerhedsklima Analyse er udviklet gennem et avanceret evalueringssystem som identificerer risikoen for geografiske hændelser (naturkatastrofer) og kriminelle handlinger (korruption, svindel, terrorisme) i lande og regioner.

Sikkerhedsklima analysen giver en grundig risikogennemgang af den geografiske region.

Analysen anvendes til at forudsige og justere sandsynligheden for tab der opstår ved klientens placering.  Ved udvælgelse af en lokation, faciliteter, sikkerhed, svind/tab og risikostyring vil klienten blive mere effektiv når der udføres forretning baseret på SHIELD’s analyse.

Sikkerhedsklima Analysen tilpasses til at opfylde klientens specifikke behov og krav.