Strategisk Risiko Prognose

Strategisk Risiko Prognose er en fremtids orienteret analyse af de kræfter der påvirker virksomheden og dens aktiver.  SHIELD bistår med at minimere risikoen for driftsforstyrrelser i ukendte miljøer.

Strategisk Risiko Prognose er udviklet specielt til at analysere mulige fremtidige forhold af særlig interesse for den pågældende klient.

Strategisk Risiko Prognose kan med fordel bruges i forbindelse med kort- og langsigtede investeringsplaner.

Bedre forretningsbeslutninger…

Integrerede og omfattende prognoseanalyse tilbyder en pålidelig faktabaseret forståelse af hvor virksomheden står og hvordan den skal håndtere kritiske forretningsmæssige udfordringer i fremtiden.

Strategisk Risiko Prognose analyserer og udsteder prognoser af virkningerne af den udvikling erhvervsmiljøet har på virksomhedens drift, aktiver, infrastruktur og værdikæde.

Evaluerer den fremtidige forretning…

Strategisk Risiko Prognose overvåger og vurderer de lande hvor klienten fører sin forretning og følger udviklingen på det politiske område, økonomiske forhold, sikkerhedsklimaet, ændringer i lovgivninger, handelshindringer og kulturelle og sociale faktorer etc., vedrørende fremtidens marked.

Strategisk Risiko Prognose vurderer også virksomheden risici og trusler gennem seneste resultater af sager/projekter som giver muligheden for at vurdere sandsynligheden for lignende resultater.