Emergency Response Unit

I tilfælde af en krise eller en nødsituation kan SHIELD sende deres Emergency Response Unit (ERU).

SHIELD’s ERU er uddannet i at håndtere:

  • Naturkatastrofer
  • Terrorisme
  • Sabotage
  • Kidnapning
  • Kapring
  • Tilbageholdelse

… eller afpresning mv., som kræver den allerstørste følsomhed og operationel excellence.

Kriseberedskab er en af SHIELD’s anerkendte styrker og dette har bragt os i frontlinjen i flere tilfælde. Vi håndterer trusler og skærpede situationer vedrørende kidnapning, terrorisme, økonomisk kriminalitet, industrispionage, pressionsgrupper mv.

SHIELD har den nødvendige logistik, leverandører , internationale og lokale partnere, placeret over hele verdenen så vi kan reagere inden for kort varsel.

I forhold til krisens omfang kan vi sende flere krise-konsulenter som en del af ERU.  De fungerer som rådgivere og assisterer ledelsen og de involverede parter samt analyserer, vurderer og dokumenterer krisesituationens omfang mv.