Risikovurdering

I nutidens forretningsklima ønsker mange virksomheder at styrke deres forretningsområder mod risici og opfylde de stigende krav om sikkerhed samt skabe viden der bidrager til en bedre beslutningstagning.

Der er svært at forstå hvad der påvirker virksomhedens performance…

  • Manglende kendskab og behovet for sikkerhed og krisestyring
  • Fejlagtige eller manglende investeringer i sikkerhed
  • Manglende forsøg på at være på forkant og i overensstemmelse med eksisterende/nye risici og trusler
  • Systemer og politikker der ikke er tilstrækkelige nok til at modstå risikoen for naturkatastrofer, kriminalitet, terrorisme, sabotage m.v

… Og det er svært at gennemføre forandringer

  • Ledelsen ser ofte sikkerhed og Risk Management som en “black box” og mangler klarhed om hvad der skal ændres
  • Konstante forandringer i en organisation kan have negative indvirkning på produktiviteten og sikkerheden
  • Succes afhænger ikke kun af vurderinger og undersøgelser, men også om udvikling og uddannelse

Vi assisterer vores klienter i at identificere, forstå og styre risici og bidrage til at sikre en passende balance mellem trusler og muligheder. Gennem analyse og risikovurderinger af det indre og ydre miljø gør vi virksomheden modstandsdygtig overfor uforudsete hændelser. SHIELD assisterer inden for følgende områder:

Operationelt – Vi hjælper virksomheder til at identificere underliggende risici og metoder der påvirker den operationelle drift og skaber handlingsplaner for forbedringer.

SikkerhedsvurderingVi diagnostiserer og afdækker årsagerne til manglende sikkerhed og knytter disse til den underliggende praksis i virksomheden.

Logistik – SHIELD identificerer de risici der er forbundet med logistikken og supplerer med viden og ekspertise i risikovurderinger og giver metoder og rådgivning om hvordan man reagerer på forskellige typer af risici.

EnterpriseEnterprise Risk Management supplerer en sammenhængende og bæredygtig ramme for at identificere og styre virksomhedens risici som følge af processer, mennesker, systemer eller eksterne begivenheder.

Audit & ReviewsVirksomheder kan være pålagt at holde deres sikkerhed og krisestyring ajour og sikre at medarbejdere og interessenter overholder de respektive procedurer.