Audit & Reviews

Virksomheder kan have interne og eksterne kravspecifikationer vedrørende sikkerhed og krisehåndtering.

SHIELD udfører periodiske risikovurderinger samt sikkerheds-audit af eksisterende procedurer og retningslinjer. Ved periodisk gennemgang vil der ligeledes komme anbefalinger til evt. nye tiltag hvor virksomheden kan få en komplet og ajourført indsigt vedrørende sikkerhed og krisehåndtering samt foretage de nødvendige justeringer.

Skift “mislykkede” sikkerhedsprocedurer til et udbytterigt resultat…

Virksomheder har brug for at øge deres sikkerhedsprofil og dette kan gøres ved at implementere 4 tiltag: implementering af sikkerhedsprocedurer, gennem god kommunikation, træning af medarbejdere og periodiske sikkerheds-audit.

SHIELD’s sikkerhedskontroller og audit er en robust og gennemprøvet metode til at optimere virksomhedens sikkerhed og krisehåndtering samt holde den opdateret med alle nye regler og procedurer.

Professionel sikkerhedsrevision og vurdering…

SHIELD udfører anmeldte/uanmeldte sikkerheds-audit og udarbejder rapport til virksomhedens ledelse vedrørende sikkerhed og krisehåndtering.

SHIELD foretager en omfattende og uafhængig undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsprocedurer, krisestruktur og processer for at sikre at de er effektive.