Operationelle Risici

SHIELD tilbyder en 360° analyse af virksomhedens operationelle miljø for at identificere og fremhæve eventuelle driftsmæssige sikkerhedsproblemer.

Operationel Risk Management assisterer virksomheder med at udvikle og revidere sine sikkerheds- og kriseprocedurer.

Operationel Risk Management er værktøjet til at overvåge de operationelle risici, herunder risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller mislykkede driftsoperationer og sikkerhedsprocedurer.

Få foretaget en omfattende og detaljeret risikovurdering…

SHIELD vurderer virksomhedens operationelle procedurer og identificerer potentielle risici. Trusler og risici identificeres og vurderes i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedsprocedurer. SHIELD kommer med anbefalinger til forbedringer for at skabe et sikkert og trygt miljø for virksomheden og dens interessenter.

Udvikle og gennemføre sikkerhedsprocedurer…

Vi assisterer virksomheder til at identificere underliggende risici og procedurer der driver forskelle i den operationelle drift og udvikler handlingsplaner for forbedringer.

SHIELD udvikler og implementerer løsninger til håndteringen af højt prioriterede områder, samt bidrager til udviklingen/ opdateringen af sikkerhedsprocedurer.