Undersøgelser

Beskyt virksomhedens aktiver og omdømme…

SHIELD assisterer virksomheder til at forebygge økonomisk kriminalitet, spionage, svindel, korruption, overtrædelser af virksomhedens varemærke mv., samt baggrundstjek af medarbejdere, undersøgelser af forretningspartner og leverandører mv.

SHIELD leverer viden og beskyttelse til sikring af klientens virksomhed og interesser.

SHIELD efterforsker og indsamler oplysninger for virksomheder der har behov for at undersøge og dokumentere eventuelle overtrædelser i forbindelse med dens egen eller dens interessenters forretning.

En grundig undersøgelse af virksomheden kan afbøde fremtidige trusler…

SHIELD vurderer områder i virksomheden som vil kunne blive ramt af personer eller grupper som har kapaciteten, viljen og evnerne til at skade virksomheden.

SHIELD har omfattende interne ressourcer herunder efterforskere, overvågningseksperter og konsulenter og vi har en bred gruppe af services der kan sikre klienten.

Due diligenceUndersøgelser af forretningspartnere, underleverandører, medarbejdere mv., samt undersøgelser af fusioner og overtagelser

Varemærkebeskyttelse  SHIELD beskytter klienters varemærke og undersøger misbrug af varemærker produkter

Svindel og Korruption SHIELD handler efter de nuværende trusler mod virksomheden og assisterer mod svindel og korruption  for at minimere tabet og afsløre bagmændene

TSCM SHIELD udføre Technical Surveillance Counter Measures (TSCM) eller “debugging”, for vores kunder over hele verdenen

IndustrispionageRisikoen for industrispionage kan minimeres ved at etablere en god sikkerhedskultur i virksomhedens og sikre de fornødne tekniske foranstaltninger

Whistleblowing SHIELD tager øjeblikelig aktion på de underliggende eller aktuelle trusler i mod virksomheden samt assistere virksomheden i at oplysninger når offentligheden mv.