Technical Surveillance Counter Measures

Bliver du aflyttet eller overvåget …?

Elektronisk overvågning og behovet for at beskytte oplysninger er et ubestridt fakta i erhvervslivet.  Der er mange metoder til at opnå oplysninger men få er så effektive og svære at opdage som elektronisk aflytning eller ‘overvågning’.

Sikkerhedssvagheder vil skade din virksomhed…

SHIELD identificerer områder hvor virksomheden eller organisation er i fare og implementerer en omkostningseffektiv og brugbar modforanstaltning mod aflytninger.
Vi tilbyder:

– Fysisk søgning af skjult overvågningsudstyr
– Risikovurdering af telekommunikation, IT mv.
– Radio spektral overvågning med henblik på at afgøre elektronisk aktivitet i de områder der er omfattet af undersøgelsen
– El-forsyning undersøgelse for at påvise tilstedeværelsen af enheder eller kredsløb der er skjulte
– Vurdering om optisk udstyr eller høj frekvens “audiocapture”-systemer kan bruges til at aflytte eksternt

Informationssikkerhedsanbefalinger vil blive ydet som et resultat af vores undersøgelse vedrørende fysisk sikkerhed.

Vores TSCM personale er professionelle konsulenter med erfaring i sporing af skjult udstyr, on-site erfaring fra tele-kommunikation/IT-sikkerhedsbranchen etc.

Disse forskellige baggrunde kombineret med anvendelse af tekniske værktøjer giver SHIELD muligheden for at lokalisere skjulte aflytningenheder, skjulte kameraer eller andre kommunikative enheder.