Force Protection

Beskyttelse af medarbejdere, faciliteter, udstyr mv. er en nødvendighed for virksomheder i risikoområder.

SHIELD tilbyder flere Force Protection løsninger som er skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Force Protection er fysiske beskyttende foranstaltninger i risikoområder såsom kampzoner, katastrofeområder og områder med uroligheder.

Force Protection dækker over alle sikkerhedsforanstaltninger som SHIELD tilbyder til klienter som udfører forretning i fjendtlige og truede områder.

Vores services er skræddersyet til hver enkelt kunde og vores team af sikringsansvarlige foretager en bred vifte af supplerende opgaver, fra patruljering af bygninger, adgangskontrol, personbeskyttelse, transfer (logistik), overvågning mv.

Vi tilbyder den højeste kvalitet af sikkerhedsløsninger til at løse virksomheders behov for beskyttelse og sikkerhed.

SHIELD arbejder tæt sammen med virksomheden fra starten af projektet for at sikre den bedste implementering af Force Protection.

SHIELD udfører løbende risikovurderinger af virksomheden og dens faciliteter for at være på forkant med truslerne og sikre at virksomheden kan udføre sine aktiviteter.

Vi sikrer at installerede sikkerhedssystemer møder de designmæssige krav og gennemføres i henhold til virksomhedens krav og standarder.

Force Protection indeholder:

  • Facility Security såsom Adgang & Områdekontrol (Check Point Management), Kontrol af køretøjer, Mobile patruljeringer og Quick Reaction Force, Overvågning (CCTV),
  • Convoy Security Detail – sikkerhed under leveringer og af transportgrupper der bevæger sig fra A til B .
  • Close Protection – tilbyder bevæbnet beskyttelse af personer, som betragtes som “høj værdi mål”
  • Bevæbnede/ ubevæbnede sikkerhedsvagter