Airline Security Operations

Kurset er rettet mod beslutningstagere i flyselskaber og til personer med tilknytning til flyselskabers processystemer.  Deltagerne lærer at styre og gennemføre effektive sikkerhedsprogrammer og hvordan man identificerer trusler mod luftfartsselskabet og dets aktiviteter.

Fordele ved SHIELD’s Airline Security Operations (ASO) Kursus

 • Forny din nuværende viden i luftfartssikkerhed
 • Planlægge, koordinere og gennemføre effektive forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
 • Øget bevidsthed om potentielle trusler
 • Sikre at alle krav til sikkerhed for hver flyvning er tilstrækkeligt overvåget
 • Være bedre forberedt til at reagere på en nødsituation
 • Analysere trusselsniveauet mod den civile luftfart og vurdere risici mod dit flyselskab

Designet til

 • Sikkerhedschefer i luftfartsselskaber
 • Driftsledere
 • Direktionen og bestyrelsen i luftfartsselskaber
 • Afdelingsledere for passagerservice, catering, fragt, bagagehåndtering og brændstofpåfyldning
 • Told og grænsekontrolsmyndigheder
 • Retshåndhævende myndigheder i relation til luftfart

Kursus indhold

 • Lovkrav for luftfartssikkerhed
 • Overvågning ombord på flyvemaskiner, driftscenter og kontorområder
 • Beredskabsplanlægning
 • Færdigheder i forebyggende/ beskyttende risikoanalyse – trussel evaluering og krisestyring
 • Former for kriminalitet rettet mod luftfartsindustrien
 • Anvend operationelle/ sikkerhedsprocedurerne i en international lufthavn
 • Counter terrorisme
 • Sikkerhedspersonalets roller inden for luftfartsindustrien
 • Airline casestudier
 • Trussel mod den civile luftfart
 • Security Management
 • Reaktion på en sikringsrelateret hændelse
 • Aviation Krisestyring
 • Udvikling af flyselskabets beredskabsplan og kontrol af sikkerhedsrespons
 • Sikkerhedsudstyr og teknologi

Vurdering: Skriftlig og praktisk prøve