Aviation Security Awareness

SHIELD bistår med træning og uddannelse af personale til at forbedre sikkerheden inden for luftfartsindustrien samt gøre det muligt for luftfartsvirksomheder  at leve op til de sikkerhedskrav der er fastsat af myndigheder og forretningspartnere.  Bevidsthed er vigtigt for at identificere og udpege potentielle trusler mod sikkerheden i lufthavnen og til proaktivt at være opmærksom på mulige sikkerhedstrusler i og omkring højrisikoområder.

Kursisterne vil blive udstyret med værktøjer der hjælper dem til at opdage trusler mod luftfarten og identificere potentielle sikkerhedsrisici.

Fordele ved SHIELLD’s Aviation Security Awareness (ASA) Kursus

 • Tilegner sig viden, teknikker og færdigheder til at identificere og forhindre sikkerhedstrusler
 • Udvikling af metoder til personbefordring profilering og kontrol
 • Cost-effektive metoder til skærpe sikkerheden uden at øge omkostningerne for flyselskaber og lufthavne
 • Aviation Security Awareness kurset er i nogle lande et obligatorisk krav for alle for at få udstedt en fuld pass der muliggør uledsaget adgang til spærrezoner i lufthavnene.

Designet til

 • Nye medarbejdere og lufthavn / flyselskab sikkerhedsvagter
 • Retshåndhævende personale der deltager i operationerne i lufthavne
 • Teamledere fra selskaber der deltager i operationerne i lufthavne
 • Regeringsrepræsentanter der er involveret i sikkerhed, told-og indvandringsminister
 • Airline sikkerhed i ledelsen
 • Repræsentanter fra myndighederne for luftfartssikkerhed
 • Væbnede styrker repræsentanter der inddrages i sikkerhed i lufthavnens operationer
 • Luftfartssikkerhed kontaktpersoner

Kursus indhold

 • Truslen mod luftfart
 • Mål for terrorisme
 • Hvorfor civil luftfart
 • Passagerprofilering og profileringssystemer
 • Mål og organisationer for luftfartssikkerhed
 • Air-/Landside sikkerhed og adgangskontrol
 • Forbudte genstande
 • Genkendelse af mistænkelige genstande
 • Hvad gør dig mistænkelig?
 • Metoder til at lokaliserer forbudte eller mistænkelige genstande.

Vurdering: Skriftlig og praktisk prøve