In-Flight Security

SHIELD tilbyder et In-Flight sikkerhedskursus for at uddanne flyvebesætninger i luftfartssikkerhed samt øge deltagernes viden om luftfartssikkerhedsstandarder og beskyttende foranstaltninger.  Deltagerne lærer også at lave passagerprofilering og afbøde passagerforstyrrelser.

Fordele ved SHIELD’s In-Flight Security (IFS) Kursus

 • Øge kendskabet til de lovgivningsmæssige aspekter af luftfartssikkerhed
 • Lær om udløsende elementer til forstyrrende adfærd
 • Øget bevidsthed om våben & sprængstoffer
 • Undersøge og øge besætningens sikkerhedsprocedurer

Designet til

 • Fly personale
 • Airline sikkerhedsledere og tilsynsførende
 • Teknisk personale
 • Sikkerheden i lufthavne og retshåndhævende myndigheder

Kursus indhold

 • Trusler mod civil luftfart
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Reaktion på sikkerhedshændelser
 • Myndighedernes roller
 • Hændelsesrapportering
 • Oprethold en effektiv sikkerhed
 • Sikkerhedsprocedurer ombord

Vurdering: Skriftligt og praktisk prøve