Personlig Sikkerhed

En kriminelt angreb mod dig, din virksomhed, medarbejdere og deres familier kan finde sted når som helst, det samme kan en uforudset hændelse eller anden katastrofe.  Din virksomhed og dine medarbejdere har indflydelse på hvad der sker ved at påtage sig et større ansvar for deres egen sikkerhed.

Rejser til højrisikoområder udsætter rejsende og udstationerede for farer.  Det er meget nødvendigt at få forhåndskendskab til de risici og trusler der er forbundet med et bestemt land eller kultur.  Ligeledes er det vigtigt at vide hvordan man bedst kan forhindre at sådanne trusler bliver en faktisk begivenhed for medarbejderne.

SHIELD tilbyder individuel træning og sikkerhedskurser for virksomhedsrejsende, udstationerede medarbejdere og familier.

Vi giver virksomheder og deres medarbejdere værktøjerne til at arbejde og bo i udlandet.  Vi udstyrer deltagerne med de færdigheder der kræves for at mindske risiciene for deres egen sikkerhed samt forberede dem til defensive tiltag hvis en hændelse skulle indtræffe.

Kurser som vi udbyder til industrien:

Beskyt dig selv i fjendtlige miljøer

Grundlæggende Rejsesikkerheds Kursus

Avanceret Rejsesikkerheds Kursus